Quantcast
ESOUI - View Single Post - BeamMeUp need your translation help
View Single Post
12/02/18, 09:23 AM   #6
@DeadSoon
AddOn Author - Click to view addons
Join Date: Sep 2018
Posts: 10
Originally Posted by r4cken View Post
So this translation is for Swedish :P maybe there are some people out there that wanna use it. I didn’t include all of it yet as I’m going to bed now but I will add the missing parts tomorrow.

Code:
local mkstr = ZO_CreateStringId
local SI = Teleporter.SI
 
-----------------------------------------------------------------------------
-- INTERFACE
-----------------------------------------------------------------------------
mkstr(SI.TELECLOSE, "Stäng")
mkstr(SI.TELE_UI_PLAYER, "Spelare")
mkstr(SI.TELE_UI_ZONE,"Zon")
mkstr(SI.TELE_UI_TOTAL,"Summa: ")
mkstr(SI.TELE_UI_GOLD,"Sparat Guld: ")
mkstr(SI.TELE_UI_GOLD_ABBR," t")
mkstr(SI.TELE_UI_DIA_TITLE,"Påbörja automatisk upplåsning av wayshrine?")
mkstr(SI.TELE_UI_DIA_BODY,"Vid bekräftelse kommer teleportering påbörjas via en serie av förflyttningar till spelare i din nuvarande zon. Om dessa spelare är i närheten av ett oupptäckt wayshrine är denna process tillräcklig för att du ska kunna använda dessa wayshrines i framtiden. Ingen komplett snabbtransport behövs, du kan röra på dig för att avbryta teleporteringen.")
---------
--------- Buttons
mkstr(SI.TELE_UI_BTN_SEARCH_PLAYER, "Sök efter Spelare")
mkstr(SI.TELE_UI_BTN_SEARCH_ZONE, "Sök efter Zon")
mkstr(SI.TELE_UI_BTN_REFRESH_ALL, "Uppdatera alla Zoner")
mkstr(SI.TELE_UI_BTN_UNLOCK_WS, "Lås upp nuvarande Zon Wayshrines")
mkstr(SI.TELE_UI_BTN_CURRENT_ZONE, "Endast visad Zon")
mkstr(SI.TELE_UI_BTN_CURRENT_ZONE_DELVES, "Endast Delves i visad Zon")
mkstr(SI.TELE_UI_BTN_RELATED_ITEMS, "Kartrelaterade Zoner")
mkstr(SI.TELE_UI_BTN_SETTINGS, "Inställningar")
mkstr(SI.TELE_UI_BTN_FEEDBACK, "Feedback\n(Vi spelar på EU servern)")
---------
--------- List
mkstr(SI.TELE_UI_SOURCE_GROUP, "Grupp")
mkstr(SI.TELE_UI_SOURCE_FRIEND, "Vän")
mkstr(SI.TELE_UI_NO_MATCHES, "Inga Matchningar")
mkstr(SI.TELE_UI_UNRELATED_ITEMS, "Kartor i andra Zoner")
---------
--------- Menu
mkstr(SI.TELE_UI_FAVORITE_PLAYER, "Spelar Favorit")
mkstr(SI.TELE_UI_FAVORITE_ZONE, "Zon Favorit")
mkstr(SI.TELE_UI_REMOVE_FAVORITE_PLAYER, "Ta bort Spelar Favorit")
mkstr(SI.TELE_UI_REMOVE_FAVORITE_ZONE, "Ta bort Zon Favorit")
mkstr(SI.TELE_UI_ADD_TO_GROUP, "Bjud in till Grupp")
mkstr(SI.TELE_UI_PROMOTE_TO_LEADER, "Gör till Ledare")
mkstr(SI.TELE_UI_VOTE_TO_LEADER, "Rösta till Ledare")
mkstr(SI.TELE_UI_KICK_FROM_GROUP, "Avvisa från Grupp")
mkstr(SI.TELE_UI_VOTE_KICK_FROM_GROUP, "Rösta för att avvisa")
mkstr(SI.TELE_UI_LEAVE_GROUP, "Lämna Grupp")
mkstr(SI.TELE_UI_WHISPER_PLAYER, "Viska till")
mkstr(SI.TELE_UI_JUMP_TO_HOUSE, "Besök Primär Bostad")
mkstr(SI.TELE_UI_ADD_FRIEND, "Lägg till Vän")
mkstr(SI.TELE_UI_REMOVE_FRIEND, "Ta bort Vän")
mkstr(SI.TELE_UI_SEND_MAIL, "Skicka Brev")
mkstr(SI.TELE_UI_FILTER_GROUP, "Bara Grupp")
mkstr(SI.TELE_UI_FILTER_FRIENDS, "Bara Vänner")
mkstr(SI.TELE_UI_FILTER_GUILDS, "Bara Guilder")
 
mkstr(SI.TELE_UI_SUBMENU_FAVORITES, "Favoriter")
mkstr(SI.TELE_UI_SUBMENU_MISC, "Övrigt")
mkstr(SI.TELE_UI_SUBMENU_GROUP, "Grupp")
mkstr(SI.TELE_UI_SUBMENU_FILTER, "Filter")
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
-- CHAT OUTPUTS
-----------------------------------------------------------------------------
mkstr(SI.TELE_CHAT_UNABLE_TO_PORTAL, "Kunde inte resa till Spelare")
mkstr(SI.TELE_CHAT_TO_PLAYER, "Reser till Spelare: ")
mkstr(SI.TELE_CHAT_UNLOCK_START_INFO, "Detta kommer låsa upp alla okända wayshrines i den nuvarande kartan - om spelare du kan resa till är i deras närliggande område.
mkstr(SI.TELE_CHAT_AGAIN_DISABLE, "Tryck på knappen igen för att avbryta processen")
mkstr(SI.TELE_CHAT_ERROR, "Fel uppstod vid resa till Spelare")
mkstr(SI.TELE_CHAT_UNLOCK_WS_ABORTED, "Automatisk Upplåsning avbruten")
mkstr(SI.TELE_CHAT_UNLOCK_WS_SUCCESS, "Automatisk upplåsning avslutade korrekt")
mkstr(SI.TELE_CHAT_UNLOCK_WS_COUNT_CALC, "Beräkna upplåsta wayshrines ...")
mkstr(SI.TELE_CHAT_UNLOCK_WS_COUNT_PLU, " Nya wayshrines har blivit tillgängliga")
mkstr(SI.TELE_CHAT_UNLOCK_WS_COUNT_SING, " nytt wayshrine har blivit tillgängligt")
mkstr(SI.TELE_CHAT_UNLOCK_WS_NO_PLAYERS, "Inga Spelare att resa till")
mkstr(SI.TELE_CHAT_FAVORITE_UNSET, "Favoritmarkerad plats är is ledig")
mkstr(SI.TELE_CHAT_FAVORITE_PLAYER_NO_FAST_TRAVEL, "Spelaren är offline eller dold av ett satt filter")
mkstr(SI.TELE_CHAT_FAVORITE_ZONE_NO_FAST_TRAVEL, "Ingen möjlig snabbtransport funnen")
mkstr(SI.TELE_CHAT_NOT_IN_GROUP, "Du är inte i en grupp")
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
-- SETTINGS
-----------------------------------------------------------------------------
mkstr(SI.TELE_SETTINGS_SHOW_ON_MAP_OPEN, "Öppna / Stäng Teleporter med Karta")
mkstr(SI.TELE_SETTINGS_SHOW_ON_MAP_OPEN_TOOLTIP, "När du öppnar kartan öppnas även teleportern automatiskt, annars använder du knappen i övre vänster hörn på kartan.")
mkstr(SI.TELE_SETTINGS_ZONE_ONCE_ONLY, "Visa varje Zon endast en gång")
mkstr(SI.TELE_SETTINGS_ZONE_ONCE_ONLY_TOOLTIP, "Visa endast ett inlägg för varje funnen zon.")
mkstr(SI.TELE_SETTINGS_AUTO_PORT_FREQ, "Freksvens för upplåsning av wayshrines (ms)")
mkstr(SI.TELE_SETTINGS_AUTO_PORT_FREQ_TOOLTIP, "Justera frekvensen för automatisk upplåsning av wayshrines. För långsamma datorer eller för att förhindra att du blir sparkad från servern, använd ett högre värde.")
mkstr(SI.TELE_SETTINGS_AUTO_REFRESH, "Uppdatera & återställ vid öppning")
*EDIT*

I'm working on finishing up the last parts
Hey r4cken,

thank you for your support. As Gamer1986PAN already mentioned please also provide the last two lines in order to get the "Related Items" feature working for your Swedish client.

Is your game client language completely in Swedish? (also all item names?)
And can you execute following command ingame in your chatbox, please. I need the response to know how I need to name the translation file (found no example in other addons)

/script d(GetCVar("language.2"))

Thank you

Last edited by @DeadSoon : 12/02/18 at 10:34 AM.
  Reply With Quote